Dynamisk helse

Fremtidens utfordringer krever fremtidens løsninger.

Pleie og omsorgstjenesten er i aktiv endring for å få på plass gode løsninger i møte med fremtiden. Reformer skal innføres, tjenester omlegges, tjenestetilbud utvides, og mer folk fremskaffes. Store mengder med informasjon skal formidles, men hvordan?

Dette spørsmålet dannet bakgrunnen for etableringen av Dynamisk Helse høsten 2009. Vi jobber med å utvikle en digital læringsarena som skal formidle kunnskap på en lekende og effektiv måte.Vi tar utgangspunkt i enkeltindividets ståsted, bakgrunn og læringsforutsetninger, og tilpasser læringen i takt med den enkeltes utvikling.

Første del av prosjektet setter direkte fokus på de ufaglærte pleieassistentene, og ser på dem som en sterk ressurs. For første gang vil det utvikles en standard grunnopplæring til denne viktige gruppen – ved bruk av et revolusjonerende læreverktøy, Drops.

Følg oss i den spennende tiden fremover.

Hva er drops?